česká vlaječka britská vlaječka
telefon +420 775 598 939 email kontakt servis@nejelektronika.cz

Objednávka opravy

Po vyplnění formuláře Vám přijde do emailu bezpečnostní kód opravy, pomocí kterého můžete sledovat stav opravy online.

 DŮLEŽITÉ !!!

1) Zařízení je potřeba řádně zabalit, nejlépe v orig. krabici obalené v odolném materiálu a ještě v jedné krabici. V případech, kdy nebude zařízení bezpečně zabaleno a do servisu přijde poškozené, veškeré náklady na opravu hradí odesílatel.

2) Krabici označte nápisem KŘEHKÉ. Nebude-li Vaše zásilka tímto nápisem označena, dojde k zamítnutí případné reklamace od přepravce PPL (tj. poškození vzniklé přepravou).

3) Do zásilky vložte průvodní dopis s informacemi o závadě, Vaše jméno a hlavně telefonní číslo. Pro kompletní diagnostiku posílejte zařízení i s nabíječem.

4) Vaše zařízení zašlete na adresu Dluhonská 1391/41, Přerov 750 02 nebo doneste osobně na prodejnu v Přerově (Wilsonova 4, Přerov - Otevírací doba: Po-Pá: 08:00-12:00 / 13:00-17:00). Pro zákazníky ze Slovenské republiky nabízíme možnost využití P.O. BOX 87, Skalica 1, 909 01, kde zásilky vyzvedáváme ve dvou-týdenních intervalech.

1Adresa
2Přístroj
3Závada
4Adresa pro doručení zásilky (pokud se liší od výše uvedené adresy)

Vyplnění tohoto formuláře a jeho odeslání je považováno z právního hlediska za platnou smlouvu uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jsou obchodní podmínky pro servis zhotovitele. Objednatel prohlašuje, že se před odesláním formuláře s obchodními podmínkami pro servis zhotovitele seznámil a bez výhrad je akceptuje.